Wizualizacja w grafice 3D

Aktualnie wszystkie komputery oraz urządzenia komputerowe są w stanie wyświetlić obrazy dwuwymiarowe, więc z grafiką 3D jest związana geometria wykreślna. Stosowana jest przede wszystkim w inżynierii jako scena trójwymiarowa wbudowana w rzut prostokątny, pozostałe zastosowanie jest w rzucie perspektywistycznym. Rzut ten w efekcie nie różni się znacznie od efektów widocznych w fotografii lub też w ludzkim systemie wzrokowym. Pojęcie wirtualnej kamery dotyczy grafiki trójwymiarowej, mianowicie kamera ta potrafi wykonać zdjęcie wykonanej sceny, która znajduje się w pamięci komputera. Na widok kamery wpływ mają takie parametry jak położenie, ogniskowa oraz w jakim kierunku została skierowana. Obrazy utworzone w trój wymiarze są głównie w grafice rastrowej, jedynie szkice oraz obrysy są przedstawione wektorowo. Scena często składa się z dużej ilości obiektów, a ponieważ jesteśmy w stanie obserwować tylko część tej sceny, ważnym czynnikiem jest określenie widoczności obiektów, by przetwarzane były tylko najistotniejsze. Do tego typu zabiegów używa się narzędzi do sortowania, co do głębokości, lub też śledzenie promieni. Dodatkowo brak ograniczenia w widoczności utworzonej powierzchni znacząco obciąża kartę graficzną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.