Tworzenie grafiki z tabletem

W wielu sytuacjach pracę grafika komputerowego może ułatwić funkcjonalność tabletu. Jest to urządzenie wskazujące, które służy do komputerowego tworzenia elementów graficznych. Do precyzyjnego rysowania, ma dołączone narzędzie nazwane piórkiem (rysik), kształtem podobne do długopisu. Poruszając Rysikiem po przystosowanej do tego podkładce wprowadza się informację do komputera o bieżącym umiejscowieniu, a także sile nacisku wmontowanego w rysik wskaźnika. Znaczenie ma także siła nacisku, co pozwala na osiąganie efektów podobnych do rysowania w tradycyjny sposób. Powierzchnia tabletu jest odwzorowaniem ekranu w skali proporcjonalnie mniejszej. Dzięki temu użycie rysika w poszczególnych narożnikach podkładki powoduje przeniesienie kursora na ekranie w odpowiednie narożniki. Precyzyjne zastosowanie rysika przy rysowaniu na ekranie tabletu możliwe jest dzięki wykorzystaniu pola elektromagnetycznego, w niektórych egzemplarzach jest to również źródłem zasilania rysika. Są też modele wyposażone w baterie, choć wpływa to na wagę rysika i wpływa na wygodę użytkowania. Podstawowy rysik, nazywany również piórkiem, może być zastąpiony narzędziami takimi jak ołówek, gumka, aerograf oraz pędzel (ze sprężynującą końcówką, co tworzy wrażenie używania prawdziwego pędzla).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.