Tworzenie grafiki poprzez warstwy

Rysowanie grafiki komputerowej 2D ogranicza się tylko do kształtów dwuwymiarowych oraz nie ma możliwości stosowania efektów typowych dla grafiki trójwymiarowej, czyli oświetlenia, odbicia, cieni oraz załamania fal światła. Lecz jest opcja nakładania różnych warstw na obraz dwuwymiarowy. To coś w rodzaju układania folii będących częściowo lub w całości przezroczystymi, na których są umieszczone elementy dwuwymiarowe. Kolejność nakładania się tych warstw na ogół jest podyktowana przez oznaczenie liczbowe lub odległość względem obserwatora, w programie graficznym widoczna jako kolumna wyświetlająca warstwy jedna pod drugą. Stosowanie warstw sprawiło powstanie pojęcia grafiki dwu i półwymiarowej, określanej skrótowo 2.5D. Ta metoda umożliwia edytowanie jednej z wielu warstw, bez ingerowania w elementy przypisane innym warstwom. Umożliwia ona znacznie łatwiejszą oraz precyzyjniejszą edycję obrazu, więc funkcję warstw ma zaprogramowaną większość obecnie używanych programów graficznych. Gdy efekt końcowy obrazka na podstawie stosowanych warstw jest zadowalający, dokonuje się zapisu w formacie nie obsługującym warstwy, co łączy wszystkie warstwy w jeden, nie rozłączalny obraz, którego ewentualna edycja jest znacznie trudniejsza lub niemożliwa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.