Trójwymiarowość grafiki

Grafika komputerowa to istotna część dziedziny takiej jak informatyka. Jednak w swoich założeniach posiada także swoje odrębne dziedziny. Jedną z nich nazywamy grafiką trójwymiarową, która zajmuje się tworzeniem trójwymiarowych obrazów. Jej popularna nazwa to tak zwane 3D. Obecnie jest stosowana na szeroką skalę, gdyż stworzone dzięki tej technice obrazy budzą powszechny zachwyt i euforię. Dzięki tej metodzie można przedstawiać obiekt w wielu wymiarach, co pozwala na bardziej realistyczne przedstawianie owych grafik. Może być stosowana zarówno w przypadku tworzenia banalnych obrazów, jak i tych nieco bardziej skomplikowanych. By jednak powstał taki trójwymiarowy obraz musi on przejść trzy podstawowe fazy: fazę geometrii, fazę doboru odpowiedniego oświetlenia oraz fazę renderingu. Ta ostatnia faza dotyczy dokładnej analizy obrazu, co w konsekwencji prowadzi do powstania wizualizacji dwuwymiarowej. To w tej fazie dobiera się odpowiednie cienie, źródła światła czy chociażby efekty wolumetryczne. Obrazy trójwymiarowe mają szerokie zastosowanie w przypadku tworzenia animacji, dzięki czemu filmy animowane w wersji 3D cieszą się dziś ogromną popularnością. Grafikę trójwymiarową stosuje się także w przypadku gier komputerowych oraz przy tworzeniu stron internetowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.