Świat nowych technologii

Pojęcie „nowych technologii” staje się powoli swego rodzaju słowem-kluczem, słowem-wytrychem, którym otworzyć można naprawdę bardzo dużo drzwi. Szczególnie tych związanych ze światem mediów. Bo przecież gdzie jak gdzie, ale tam właśnie bez postępu technologii trudno osiągnąć coś nowego. Skoro chcemy łączyć różne formy i środki przekazu tak, by były one naprawdę atrakcyjne, musimy mieć odpowiednie narzędzia do dokonywania tych „połączeń”. Z racji tego natomiast, że odbiorca, do którego przekaz multimedialny jest kierowany, staje się odbiorcom nie tylko coraz bardziej wymagającym, ale też coraz bardziej świadomym swoich wymagań, przekaz ten faktycznie musi być skonstruowany jak najlepiej. Media zatem to prawdziwe pole do popisu dla technologii w ogóle, a dla nowości w tej dziedzinie – w szczególności. Świat nowych technologii coraz bardziej otwiera się. Jest też coraz bardziej obecny i… wymagający. Musi bowiem trafić w gusty odbiorców i to trafić tak, by nie został zapomniany. W dobie coraz większej kreatywności, coraz większego postępu i coraz większego rozwoju jest to naprawdę przedsięwzięcie dość trudne i momentami – oporne w realizacji. Nie ma jednak aspektu, którego nie dałoby się pokonać – również w kwestii technologizacji. Potrzeba jednak niekiedy dużo determinacji i jeszcze więcej pomysłowości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.