Różnorodne rodzaje obrazów w grafice komputerowej

Z uwagi na wielość technik oraz różnorodność metod kreowania określonych obrazów ważnym aspektem grafiki komputerowej jest wprowadzenie klasyfikacji technik tworzenia efektów wizualnych. Pierwszym rodzajem grafiki jest grafika wektorowa. W tym przypadku, w procesie tworzenia różnorodnych obrazów stosuje się system kresek oraz łuków. Za pomocą takiego rodzaju style kreślarskiego powstają większe formy obrazów graficznych. Grafika wektorowa nie stanowi obecnie powszechnie stosowanej metody tworzenia obrazów graficznych. Niemniej jednak pozostaje ona w zakresie podziału metod rysunkowych. Innym rodzajem grafiki jest grafika rastrowa. Tutaj kreowanie obrazów odbywa się na zasadzie odpowiedniego ułożenia pikseli. Piksele te tworzą siatkę punktową, a ich ilość określa wielkość oraz jakość obrazu. Ten sposób tworzenia wizualizacji jest stosunkowo modnym sposobem pracy grafików komputerowych. Różnorodne prace są obecnie wykonywane właśnie na podstawie udoskonalonej metody rastrowej. W procesie rozwojowym pojawiają się różnorodne nowe techniki tworzenia określonych wizualizacji. Z roku na rok zauważamy coraz więcej nowych metod oraz technik pracy grafików komputerowych, o powoduje, że obrazy cechuje coraz wyższy poziom jakościowy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.