Rozdzielczość obrazu, wielkość i kompresja obrazu

Rozdzielczość obrazu jest to parametr określający, liczbę punktów w jednostce miary. np. 150 punktów na cal/centymetr. Jednostką rozdzielczości jest skrót dpi – czyli punkty na cal. Im większa rozdzielczość, tym mniejsza wielkość punktu. Wtedy obrazek ma wyższą jakość. Wielkość obrazu – ten parametr wskazuje jakie rozmiary w jednostkach, długość ma rysunek. W tym celu podaje się długość dwóch boków ilustracji w calach, lub w centymetrach, albo w pikselach. Według tradycji, rozmiar w centymetrach podaje się przy wydrukach, a pikseli używa się do określenia rozmiaru obrazu na monitorze komputera. Dzieje się tak, gdyż właśnie najmniejszym punktem na ekranie monitora komputerowego, jest piksel. Kompresja obrazu – jest techniką mającą na celu zmniejszenie, ilości pamięci zajmowanej, przez plik obszarem graficznym. Kompresja polega między innymi na redukcji informacji o obrazie i zamiast na przykład 9 pikseli obrazka, program komputerowy uśrednia go i zapisuje jako jeden. Do dwóch podstawowych rodzajów kompresji polegających na zmniejszeniu objętości plików graficznych możemy zaliczyć: redukcję kolorów, redukcję rozdzielczości, Z kolei wyróżniamy też dwie grupy kompresji: kompresja bez utraty jakości – kiedy zdjęcie podane kompresji, poddamy procesowi rozkompresowania i otrzymamy obraz identyczny z pierwotnym, kompresja z utrata jakości – technika ta zapewnia doskonały poziom kompresji, ale nie jest bez wad. Pozbawia niestety zdjęcie, lub rysunek, pewnych drobnych szczegółów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.