Oprogramowanie grafiki 2D

Graficzne interfejsy użytkownika, w skrócie GUI, często są oparte na dwuwymiarowej grafice. Te oprogramowanie pozwala na to, by poprzez interfejs graficzny wchodzić z komputerem w interakcję. Zazwyczaj poszczególnie uruchomione aplikacje są oddzielane przez menedżer okien. Umieszcza je w odrębnych oknach, umożliwia użytkownikowi przejście z jednej do drugiej aplikacji w prosty sposób. Na swój sposób interfejs w 2D jest to naturalne rozwiązanie, ponieważ urządzenia wejścia takie jak mysz, jest swobodna w poruszaniu się w przestrzeni dwuwymiarowej. Edytory grafiki dwuwymiarowej to programy przeznaczone do tworzenia obrazów i ilustracji, oraz diagramów, bezpośrednio sterując elementami tej grafiki. Tak figury geometryczne, jak i cyfrowe obrazy mogą być edytowane poprzez te edytory. W celu uproszczenia edycji taki obraz jest przedstawiony jako warstwowy model. Jest dużo wyspecjalizowanych edytorów grafiki, których zastosowanie dotyczy diagramów elektrycznych i elektronicznych, a także map topograficznych oraz fontów komputerowych. Wynik pracy programów do edycji są pliki graficzne zawierające figury oraz warstwy będące zapisanymi w pierwotnej postaci. Programy do obróbki grafiki w 2D są niezbędnym narzędziem pracy w na przykład branży reklamowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.