Media w wersji multi

Pojęcie multimediów na stałe zadomowiło się w używanym przez nas na co dzień języku. Ale czy wiemy na pewno, co się kryje pod tą nazwą? Okazuje się, że pojęcie multimediów jest na tyle szerokie, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, co powinno się do nich zaliczać, a co nie. W ogólnym założeniu multimedia łączą w sobie różne formy przekazu, służąc rozrywce lub informacji. Termin ten w roku 1965 został użyty w odniesieniu do przedstawienia Andyego Warhola noszącego tytuł „Exploding Plastic Inevitable”. Łączyło ono w sobie muzykę, performance, kino i eksperymenty z oświetleniem. Jednak termin ten ewoluował w kolejnych latach, jednocześnie zatracając swoją jednoznaczność. Prezentacją multimedialną nazywamy prezentację przygotowaną na komputerze, pokazywaną na przykład podczas wszelkiego rodzaju konferencji czy szkoleń. Za multimedia uznać możemy również komiksy, bo łączą w sobie tekst i obraz. Potocznie terminu tego używa się w odniesieniu do mediów elektronicznych, będących połączeniem filmu, tekstu, dźwięku. Istotnym czynnikiem jest też interaktywność. Tymczasem firmy, mające w swojej ofercie pakiety łączące na przykład telewizję, Internet oraz usługi telefoniczne również używają w odniesieniu do swoich produktów terminu multimedia. To tylko kilka przykładów, pojęcie to może mieć naprawdę wiele znaczeń.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.