Kryteria klasyfikacji grafiki komputerowej

Grafikę komputerową, możemy ja sklasyfikować według, trzech kryteriów: techniki tworzenia, charakteru danych, cyklu generacji obrazu. W przypadku podziału grafiki komputerowej, według techniki tworzenia możemy tu dodatkowo wyróżnić, klasyfikację na: grafikę wektorową obraz rysowany jest za pomocą kresek i łuków, grafikę rastrową – obraz rysowany jest za pomocą leżących koła siebie małych punktów, potocznie zwanych pikselami. Odnośnie podziału, ze względu na charakter danych, wyróżniamy dwa rodzaje grafiki komputerowej: grafika dwuwymiarowa – inaczej nazywana 2D, grafika trójwymiarowa – nazywana grafiką 3D. Ze względu na cykl generacji obrazu, dzielimy grafikę komputerową, na trzy rodzaje: grafika nieinterakcyjna, grafika interakcyjna, grafika czasu rzeczywistego. Podobny podział można zastosować w przypadku programów stosowanych w grafice komputerowej i prezentacji przez nie danych. Tu również mamy podział na grafikę wektorowa i rastrową. Jednak tu, choć nazwy są identyczne, jak w przypadku podziału grafiki komputerowej, według techniki tworzenia, to ich znaczenie różni się nieco w odniesieniu do programów. Grafika wektorowa w programach, oznacza to, że obrazy nie tylko składają się z wektorów, ale i również innych figur geometrycznych. Zapamiętywane są przy tym przez program, dane danej figury geometrycznej, np. dla okręgu, program zapamięta, takie elementy jak promień i środek. Grafika rastrowa w tym przypadku wykorzystuje dwuwymiarową tablicę pikseli, zwaną potocznie bitmapą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.