Grafika wektorowa

Jest jedną z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej. W przypadku zastosowania grafiki wektorowej, obraz jest opisany za pomocą figur geometrycznych – w tym momencie mamy do czynienia z grafika dwuwymiarową 2D, lub za pomocą brył geometrycznych – wtedy mówimy o grafice komputerowej trójwymiarowej 3D. Figury i bryły są umieszczone w matematycznie zdefiniowanym układzie współrzędnych, odpowiednio od rodzaju grafiki, dwu lub trójwymiarowym. Drugim podstawowym rodzajem grafiki, obok grafiki wektorowej, jest grafika rastrowa. Grafika wektorowa, jest nazywana także grafiką obiektową. Jest to spowodowane tym, że obraz w tym rodzaju grafiki jest opisany za pomocą obiektów, które są zbudowane z prymitywów, stanowiących proste figury geometryczne. Przykładami prymitywów, mogą być: odcinki, proste, krzywe, wielokąty, okręgi. Każdy z tych elementów opisany jest w grafice wektorowej, za pomocą parametrów. Na przykład w przypadku odcinka, będą to współrzędne wyznaczające jego końce, a w przypadku okręgu – jego środek i promień. W przeciwieństwie do grafiki rastrowej, obrazy w grafice wektorowej, można dowolnie powiększać i zmniejszać, ich proporcje, bez uszczerbku na jakości obrazu. Jest to spowodowane matematycznym, sposobem opisania elementów, czyli prymitywów. Dlatego tez obraz można wyświetlić lub wydrukować, w maksymalnie dostępnej ekranu lub wydruku rozdzielczości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.