Grafika trójwymiarowa – 3D

Grafika trójwymiarowa, określana także grafiką 3D, to dziedzina grafiki komputerowej, która polega na wizualizacji obiektów trójwymiarowych. Wyróżnia się kilka sposobów, które reprezentują geometrię trójwymiarowych obiektów, są to: siatka wielokątów, voxele oraz opis matematyczny. Siatka wielokątów polega na budowie obiektu płaskimi wielokątami, mającymi wspólne krawędzie oraz wierzchołki. Tym sposobem tworzy się bryły oraz można przybliżać bardziej zaawansowane obiekty. Voxele, to budowa obiektu z sześcianów, będących trójwymiarowymi pikselami. Ten rodzaj reprezentacji jest głównie stosowany w medycynie, do diagnostyki ciała pacjenta. Kolejny sposób, opis matematyczny, to określenie obiektów na zasadzie równań. Efektem są kule czy też płaszczyzny, a także powierzchnie parametryczne, określane płatami powierzchni. Do tworzenia grafiki trójwymiarowej są stosowane także tomografy komputerowe, zdjęcia stereoskopowe oraz skanery trójwymiarowe, których celem jest czerpanie niezbędnych danych z rzeczywistego świata. Pomocna jest także technika nazywana motion capture – nagrywanie ruchu, na przykład człowieka, w celu uzyskania precyzyjnych informacji dotyczących kształtu oraz ruchu jako obiektu stworzonego w grafice trójwymiarowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.