Graficzna symulacja komputerowa

Symulacja komputerowa, jest to sztuczne odtworzenie wybranej sytuacji, lub zjawiska, symulacja wykorzystująca model matematyczny, który jest zapisany w formie programu komputerowego. Niewątpliwą zaletą przeprowadzania symulacji jest fakt, że można taki eksperyment powtarzać, przy czym można także zmieniać parametry wpływające na wynik symulacji. Bardzo przydatne są techniki służące symulacji, gdy rozwiązanie metodami analitycznymi jest niemożliwe, lub zbyt pracochłonne. Symulacje komputerowe dzieli się na rodzaje takie jak: przewidywalność zdarzeń, sposoby upływu czasu, forma danych wyjściowych oraz liczba użytych komputerów. Do symulacji komputerowej używane są różne narzędzia, przykładowo są to: GPSS – język programowania, Crystal Ball, @Risk, Arena oraz Matlab Simulink. Symulacje opierają się o matematyczne tworzenie obrazów graficznych, dzięki którym użytkownik może przewidzieć wynik konkretnych poczynań, inwestycji, zjawisk fizycznych, atmosferycznych, badanie motoryzacji, tworzenie możliwie najlepszych projektów. Obraz symulowanych sytuacji często jest uzyskiwany w trójwymiarze, mogą być sprawdzane czynniki wynikające z fizyki poszczególnych obiektów. Symulacje komputerowe zdecydowanie się rozpowszechniły wraz z zastosowaniem grafiki 3D, co pozwoliło na przeprowadzanie dokładniejszych badań.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.