Edytowanie obrazów – metody

Najsłynniejszy podziałów metod stosowanych w grafice komputerowej to przede wszystkim grafika wektorowa i grafika bitmapowa. Ale istnieją także inne rodzaje metod stosowanych na przykład w edytowaniu obrazów czy zdjęć, ale także pomocnych przy tworzeniu wszelkiego rodzaju wizualizacji. Innym podziałem dotyczącym tych metod jest to grafika interakcyjna i nieinterakcyjna. Ta pierwsza opiera się głównie na specjalistycznym programie, który zmienia określone dane lub obrazy zgodnie z wyznaczonym celem. Dodatkową funkcją tej grafiki jest możliwość dokonywania poprawek już na gotowym formacie, co nie jest takie łatwe w przypadku użycia innych metod. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu pracy. Jeśli chodzi o wady to metoda ta ze względu na konieczność długiego oczekiwania na wprowadzenie danych musi operować głównie na bazie łatwiejszych obrazów. Odmianą tej metody jest metoda nieinterakcyjna, która również specjalizuje się w mniej pracochłonnych działaniach, co znacznie skraca czas wykonywania danej grafiki. Metoda ta pozwala na wielokrotne wykorzystywanie wgranej wcześniej grafiki czy danych. Jedną z wad jest konieczność wczytywania danych przez specjalne przygotowany program. Jak łatwo więc zauważyć, każda z opisanych metod posiada zarówno wady, jak i zalety.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.