Czym są multimedia

Pojęcia „multimedia” używamy stosunkowo często, ale czy tak naprawdę wiemy, co ono oznacza lub czy chociaż zastanowiliśmy się kiedykolwiek nad tym znaczeniem? Definicję znajdziemy oczywiście w wielu różnego typu książkach i podręcznikach poświęconych mediom, a także, bo jakżeby inaczej, w Internecie. Najogólniej rzecz biorąc, multimedia to takie media, w których łączy się kilka różnych form przekazu. A czym są te formy przekazu? To nic innego jak dźwięk obraz, wizualizacja, grafika, tekst, wideo i wiele innych. Po co to połączenie? Oczywiście, z myślą o odbiorcy. Żeby przekaz był dla niego lepiej przyswajalny, bardziej atrakcyjny, ciekawszy, bardziej interesujący. Odbiorca staje się bowiem coraz bardziej wymagający, dlatego trzeba go zachęcać, namawiać, przekonywać. Trzeba go też zaskoczyć i zainteresować, żeby został przy danym medium na dłużej. I między innymi stąd te kompilacje różnych form przekazu. Bo przecież media nie są tworzone ot tak, żeby istnieć, ale po to, by ktoś z nich korzystał, by były upowszechniane, by to, co w niech przekazywane, „rozchodziło się” coraz dalej i zataczało coraz szersze kręgi. Przekaz multimedialny jest na pewno o wiele atrakcyjniejszy. Istotne jest jednak też to, jak został „zrobiony” i przygotowany do „podania dalej”. Im lepiej przemyślany, tym więcej zwolenników przyciągnie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.