Czujniki i ich zastosowanie

Czujnik jest zabezpieczeniem wywołującym alarm w chwili zagrożenia. Urządzenia tego typu mają bardzo różne funkcje. Może to być np. czujnik ruchu. Jest on montowany w większych firmach, domach czy też innych obiektach gdzie właścicielowi zależy na bezpieczeństwie. Każdy ruch człowieka czy też innego organizmu żywego jest wychwycony przez urządzenie. Kolejnym przykładem czujników zabezpieczających jest czujnik czadu. Jest on zwykle montowany tam gdzie znajduje się kotłownia lub jakiś komin. Gdy wychwyci ten związek natychmiast włącza się sygnał alarmowy. Czad jest niebezpiecznym związkiem chemicznym a mianowicie jest to tlenek węgla. Jest on niebezpieczny gdyż zatrucie nim powoduje wiele chorób a mianowicie zawroty głowy, utrata pamięci lub jej zanik a w najgorszym wypadku śpiączka a co za tym idzie zmiany w układzie nerwowym. Każdy z nas pewnie słyszał o przypadkach zatrucia się tym związkiem chemicznym. Powrót do normalnego funkcjonowania jest bardzo długi i wymagający cierpliwości. Zaczadzenie może także prowadzić do śmierci jeśli w porę nie wydostaną się z danego pomieszczenia w którym ten związek się rozprzestrzenił. Innym przykładem czujników są także czujniki dymu. Są one także umieszczane w domach oraz innych budynkach w razie pożaru. Gdy czujnik wychwyci dym w danym pomieszczeniu natychmiast włącza się alarm ostrzegający przed zagrożeniem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.